Greasy Fork is available in English.

GitHub - Don't wrap code lines

Don't wrap code lines

Tác giả
Swyter
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2023.01.10
Đã tạo
10-01-2023
Đã cập nhật
10-01-2023
Giấy phép
CC-BY-SA 4.0
Áp dụng cho

GitHub has started to wrap code lines by default recently:
https://github.com/community/community/discussions/42298