Greasy Fork is available in English.

NovelHelper

Bổ sung tính năng điều hướng cho một vài trang web truyện.

Tác giả
lelinhtinh
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
17
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.3.2
Đã tạo
19-06-2022
Đã cập nhật
25-12-2022
Giấy phép
MIT; https://baivong.mit-license.org/license.txt
Áp dụng cho
  • tienhieptruyen.net
  • truyendich.com
  • bachngocsach.com
  • truyenbns.com
  • bachngocsach.com.vn
  • vlognovel.com

You can also try these related scripts: