Greasy Fork is available in English.

CodeGym DARKMODE

fix .list-group-item span.media-body background color 27022022

Tác giả
dodooh
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
2
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.2.4
Đã tạo
19-02-2022
Đã cập nhật
27-02-2022
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
  • codegym.vn

This script gives james.codegym.vn a darkmode theme.