Greasy Fork is available in English.

Remove ads fb

Một đoạn mã nhỏ giúp loại bỏ quảng cáo trên facebook web.

Tác giả
TranKhong
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
36
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
22-01-2021
Đã cập nhật
22-01-2021
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
A small code help remove advertisements in facebook web.
Một đoạn mã nhỏ giúp loại bỏ quảng cáo trên facebook web.