Greasy Fork is available in English.

DevTools Anti-Detector

Simple tool to temporarily prevent site from using popular methods of DevTools detection. Do not leave enabled!

Tác giả
Lain inVerse
Cài đặt hàng ngày
3
Số lần cài đặt
139
Đánh giá
1 1 0
Phiên bản
0.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web
Simple tool to temporarily prevent site from using popular methods of DevTools detection. Do not leave enabled!