Greasy Fork is available in English.

将网页转化为阅读模式

调用简悦(simp.red)接口将网页转化为清爽的阅读模式,去除广告等无关元素。

Tác giả
Tsing
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
2.452
Đánh giá
4 1 1
Phiên bản
1.0
Đã tạo
30-06-2020
Đã cập nhật
30-06-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

调用简悦(simp.red)接口将网页转化为清爽的阅读模式,去除广告等无关元素。在网页的右下角出现一个按钮,点击即可将当前网页转化成阅读模式,非常方便。