Greasy Fork is available in English.

Tweetdeck Dark Rainbow

A rainbow theme for Tweetdeck, meant for use with the dark theme.

Tác giả
locrian
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
56
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
26-02-2020
Đã cập nhật
26-02-2020
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

A rainbow theme for Tweetdeck, meant for use with the dark theme. If you prefer the light theme, use Tweetdeck Rainbow instead.