Greasy Fork is available in English.

ClodyMode

By UrkePro|AutoHeal|;=4 Spikes|G=BoostPad+2 Spikes|All 100 on start|R=Insta...

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/395010-clodymode/code/ClodyMode.js?version=764830

Tác giả
UrkePro
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.14.5
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho