Greasy Fork is available in English.

Google Search restore URLs (undo breadcrumbs)

Brings back the full URLs in results.

Tác giả
Prid13
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
62
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
2019.11.14v1
Đã tạo
14-11-2019
Đã cập nhật
14-11-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Forked script of this script, to work with latest Google version.