Greasy Fork is available in English.

[docs.unity3d & local] Unity Black - a dark theme with JS/C# syntax highlighting css

for use with [docs.unity3d & local] Unity Black - css style

Tác giả
drhouse
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
44
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
10-11-2019
Đã cập nhật
10-11-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

css stylesheet

for use with [docs.unity3d & local] Unity Black - a dark theme with JS/C# syntax highlighting
https://greasyfork.org/en/scripts/13708-docs-unity3d-local-unity-black-a-dark-theme-with-js-c-syntax-highlighting