Greasy Fork is available in English.

truyen.tangthuvien.vn QuickPost

Thực hiện đăng truyện nhanh trên trang https://truyen.tangthuvien.vn/dang-chuong/story

Tác giả
mkbyme
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
159
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.6
Đã tạo
05-03-2018
Đã cập nhật
08-11-2018
Giấy phép
AGPL-3.0-only
Áp dụng cho
  1. Nhập số chương cần đăng
  2. Copy đủ số chương đăng
  3. Dán vào để xử lý
  4. Nhấn đăng chương.
  5. Done
    Ảnh nhỏ
    Ảnh đẩy đủ