Greasy Fork is available in English.

Steam历史最低价格

显示每款游戏在SteamDB里的历史最低价格

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v0.2 12-10-2019 修复大陆用户无法安装脚本的问题
  • v0.1 12-10-2019