Greasy Fork is available in English.

Fuck ZhiHu Mobile

日他娘的逼乎手机网页版; 针对手机版进行修改,把所有的“App 内查看”按钮屏蔽了;

Tác giả
ipcjs
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
529
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
2.0.2
Đã tạo
24-11-2018
Đã cập nhật
28-11-2018
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho