Greasy Fork is available in English.

NITROTYPE BOt

final version, no more updates

Tác giả
Major Diabetes
Cài đặt hàng ngày
5
Số lần cài đặt
8.052
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
4.20
Đã tạo
12-10-2018
Đã cập nhật
19-10-2018
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Few changes. Made wpm slower but you can change it.