Greasy Fork is available in English.

Remove AngularJS From Angular Search

This script simply removes "AngularJS" from google searches containing the word "Angular".

Tác giả
Jesse Hood
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
0
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20180706155432
Đã tạo
06-07-2018
Đã cập nhật
06-07-2018
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
This script simply removes "AngularJS" from google searches containing the word "Angular".