Greasy Fork is available in English.

TieqViet-ize

Script này sẽ biến mọi trang web của bạn thành Tiếng Việt sau cải cách :). Thanh menu hiện ở góc phải của màn hình

Tác giả
BiBanXCaiNick
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
13
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1.1
Đã tạo
28-11-2017
Đã cập nhật
29-11-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web