Greasy Fork is available in English.

anti social locker

Loại bỏ bảng Social Locker mà bắt buộc người dùng nhấn thích hoặc chia sẻ trước khi xem nội dung. Nếu script không hoạt động, hãy thử tải lại trang web.

Tác giả
lelinhtinh
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
2.384
Đánh giá
14 1 1
Phiên bản
1.1.4
Đã tạo
04-07-2016
Đã cập nhật
28-10-2019
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
Tất cả trang web