Greasy Fork is available in English.

xkcd+

Add buttons on xkcd.com to share on Twitter, Tumblr, Pinterest, etc. as well as add button for explainxkcd.com.

Tác giả
LouCypher
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
164
Đánh giá
4 0 0
Phiên bản
3.0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
WTFPL http://www.wtfpl.net/
Áp dụng cho

Compatibility

Greasemonkey, Scriptish, Tampermonkey, Violentmonkey.

Screenshot

xkcd+