Greasy Fork is available in English.

Split and Macro

Shift is split, Q is macro

Tác giả
FiloBros
Cài đặt hàng ngày
20
Số lần cài đặt
9.475
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
2
Đã tạo
14-01-2016
Đã cập nhật
01-02-2016
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Split And Macro for Agario. Q is W Macro. Shift is split macro.