Greasy Fork is available in English.

字符串对象扩展库

扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数

Thảo luận ở Greasy Forum

Không có cuộc thảo luận nào được đăng. Hãy là người đầu tiên để thảo luận về script này.

Người yêu thích

Script này vẫn chưa được đã ưa thích bởi bất cứ ai.

Đăng nhập để thêm vào mục yêu thích.