Greasy Fork is available in English.

Image drag-n-drop uploader for vozforums.net

Upload image without watermarking for vozforums.net

Tác giả
Huy Trịnh
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
166
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
English: This userscript allows you to post images to vozforums, fast and secure. No watermark or complicated settings needed. This also support drag-n-drop, no popup as well.

Vietnamese: Script này cho phép bạn post ảnh lên vozforums cực nhanh, không watermark, resize vừa phải (1000px w và h). Hỗ trợ drag and drop, không cần mở popup hoặc thao tác tùy chỉnh gì cả.