Greasy Fork is available in English.

Observer

Advanced DOM mutations observer

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/415669-observer/code/Observer.js?version=866817

Tác giả
Konf
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0.0
Đã tạo
07-11-2020
Đã cập nhật
07-11-2020
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
Tất cả trang web