Greasy Fork is available in English.

Style Transfer

Maps the drawing's colors to the current color palette.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.