Greasy Fork is available in English.

【vip影视助手】免费在线观看VIP视频,支持爱奇艺,优酷,乐视tv,腾讯视频,土豆,芒果TV,搜狐视频,Acfun,bilibili,PPTV,华数TV等主流影视平台

只专注于一个功能,简洁干净,在视频播放页左侧点击VIP按钮,跳转到新页面即可免费在线观看vip视频

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v0.3 - 添加了几个精心选择的影视解析接口以供替换使用
  • v0.2 - 由于域名过期了,现把服务放在萌萌影视这个网站下了
  • v0.1