Greasy Fork is available in English.

通用function

try to take over the world!

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/395074-%E9%80%9A%E7%94%A8function/code/%E9%80%9A%E7%94%A8function.js?version=765652

Tác giả
任飞
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20200115042446
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web