Greasy Fork is available in English.

filterList

filter

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/393896-filterlist/code/filterList.js?version=763937

// ==UserScript==
// @name     filterList
// @namespace  sopfan
// @version   0.1.3
// @description filterList
// @author    sopfan
// @match    https://m.weibo.cn/*
// @grant    none
var filterList = [
      '郑爽',
      '蔡徐坤',
      '吴亦凡',
      '黄晓明',
      'NBA',
      '减肥',
      '整容',
      '整形',
      '郭敬明',
      '范冰冰',
      '杨超越',
      '范丞丞',
      '张大大',
      '足球',
      '篮球',
      '谢娜',
      '迪丽热巴',
      '男篮',
      '护肤',
      '化妆',
      '关晓彤',
      '少年的你',
      '国足',
      '爱情公寓',
      '于正',
      '鹿晗'
    ];