Greasy Fork is available in English.

Progress Bar Lib

Create and manage simple progress bars, minimal JavaScript

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/391236-progress-bar-lib/code/Progress%20Bar%20Lib.js?version=745942

Tác giả
Guido Villa
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
GPL-3.0-or-later
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

See header comments in source code for information.