Greasy Fork is available in English.

WebSocket Logger

Log all the communication of every WebSocket

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v2 08-02-2018 Redo string decode, add hex output
  • v1 07-02-2018