Greasy Fork is available in English.

Parallel

Asynchronous array handle

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/380535-parallel/code/Parallel.js?version=680853

Tác giả
Việt 2
Phiên bản
0.2
Đã tạo
18-03-2019
Đã cập nhật
18-03-2019
Giấy phép
N/A