Greasy Fork is available in English.

rangyinputs

rangyinputs.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/373326-rangyinputs/code/rangyinputs.js?version=637391

Tác giả
NotNeo
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20181016150049
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

https://github.com/timdown/rangyinputs
not made my me.
Just here to be easily @required