Greasy Fork is available in English.

VIP Video Cracker(VIP视频解析)

主要解析爱奇艺、优酷、腾讯、乐视、搜狐、土豆、芒果、PPTV、1905、A站、B站、音悦Tai、华视TV等VIP在线视频,在浏览器左上角添加“@史婷露”按钮,当鼠标放在左上角才会显示,既美观又实用。

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v2.5.4.2 - 最近爱奇艺解析部分视频有点问题,换链接。
  • v2.5.4.1
  • v2.5.4.1 - 添加了一个爱奇艺的页面。
  • v2.5.4.0 - 更新了爱奇艺视频打不开的问题,腾讯视频加载要换源的问题,添加了1905视频的解析。
  • v1.4.3.2 - 修改主页,相当于没更新。
  • v1.4.3.1
  • v1.4.3.0