Greasy Fork is available in English.

视频网HTML5播放小工具

三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2020-11-27 65 7.929
2020-11-26 294 29.038
2020-11-25 261 29.263
2020-11-24 188 29.376
2020-11-23 342 30.688
2020-11-22 333 25.434
2020-11-21 354 26.169
2020-11-20 345 29.010
2020-11-19 323 29.473
2020-11-18 350 28.664
2020-11-17 371 28.659
2020-11-16 335 30.746
2020-11-15 322 25.480
2020-11-14 310 24.899
2020-11-13 276 28.308
2020-11-12 284 28.456
2020-11-11 246 28.180
2020-11-10 267 28.955
2020-11-09 251 29.740
2020-11-08 328 24.672
2020-11-07 304 24.753
2020-11-06 333 28.269
2020-11-05 368 28.708
2020-11-04 354 28.832
2020-11-03 315 28.636
2020-11-02 297 30.254
2020-11-01 262 24.734
2020-10-31 270 25.553
2020-10-30 271 28.508
2020-10-29 256 28.591
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV