Greasy Fork is available in English.

Str Lib

String helper functions

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.