Greasy Fork is available in English.

aliparser (http and https)

select producy on aliexpress then post it to vk.com album

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.