Greasy Fork is available in English.

zipped

Use web worker to compress images

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/20372-zipped/code/zipped.js?version=130355

Tác giả
lelinhtinh
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20160608143321
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web