Greasy Fork is available in English.

URL Sniffer

Sniff URLs in HTML

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.