WME PlaceNames

Show area and point place names in WME, color and highlight places by type and properties

// ==UserScript==
// @name    WME PlaceNames
// @version  0.81
// @description Show area and point place names in WME, color and highlight places by type and properties
// @include       https://www.waze.com/editor*
// @include       https://www.waze.com/*/editor*
// @include       https://beta.waze.com/editor*
// @include       https://beta.waze.com/*/editor*
// @copyright 2017, ragacs
// @namespace https://greasyfork.org/users/6330
// @grant        none
// ==/UserScript==

var wmepn_translations = 
  {
    "en":
    {
      enable_script: "Enable script",
      enable_script_tooltip: "Toggle highlighting and place names layer\nUse the Layer selector or Shift+N hotkey to toggle names only",
      color_places: "Color places",
      color_places_tooltip: "Color the places like WMECH does",
      highlight_places: "Highlight places without name/HN",
      highlight_places_tooltip: "Highlight public places without name and private places without house number (yellow)",
      show: "Show",
      show_tooltip: "Select desired names to show",
      option_areaonly: "Area only",
      option_areapoint: "Area and Point",
      option_pointonly: "Point only",
      filter: "Filter",
      filter_tooltip: "Filter only the names containing this string (you could use regex e.g. /school/i)",
      show_locklevel: "Show lock level",
      show_locklevel_tooltip: "Display lock level after the name, like [L3] or [L4]",
      stop_over: "Stop over",
      stop_over_tooltip: "Limit displayed place names to the specified value",
      option_unlimited: "Unlimited",
      showing: "Showing",
      place_names_and: {
        one: "place name and",
        other: "place names and" },
      house_numbers: {
        one: "house number",
        other: "house numbers" },
      translator: "translated by [Your Waze Nickname]"
    },
    "hu":
    {
      enable_script: "Szkript engedélyezése",
      enable_script_tooltip: "A színezés, kiemelés és a Helynevek réteg bekapcsolása\nHasználd a rétegválasztót vagy a Shift+N forróbillentyűt, ha csak a neveket akarod kapcsolgatni",
      color_places: "Helyek színezése",
      color_places_tooltip: "Helyek színezése, ahogyan a WMECH teszi",
      highlight_places: "Név/hsz nélküli helyek kiemelése",
      highlight_places_tooltip: "Kiemeli (sárgával) a névtelen nyilvános helyeket és a házszám nélküli magánházakat",
      show: "Mutasd",
      show_tooltip: "Válaszd ki a megmutatni kívánt neveket",
      option_areaonly: "Csak terület",
      option_areapoint: "Terület és pont",
      option_pointonly: "Csak pont",
      filter: "Szűrő",
      filter_tooltip: "Csak azokat a neveket mutassa, amik ezt a szöveget tartalmazzák (reguláris kifejezések használhatók, pl. /iskola/i)",
      show_locklevel: "Védelem mutatása",
      show_locklevel_tooltip: "Mutassa a védelmi szintet is a név után, pl. [L3] vagy [L4]",
      stop_over: "Maximum",
      stop_over_tooltip: "A képernyőn egyszerre látható név-feliratok számát korlátozza",
      option_unlimited: "Korlátlan",
      showing: "Látható",
      place_names_and: "helynév és",
      house_numbers: "házszám",
      translator: "fordította ragacs"
    },
    "cs":
    {
      enable_script: "Povolit skript",
      enable_script_tooltip: "Přepínač zvýraznění a jmen míst\nPoužijte menu Vrstvy nebo klávesovou zkratku Shift+N, aby se zobrazila jen jména míst",
      color_places: "Barevné odlišení",
      color_places_tooltip: "Barevné odlišení jako WMECH",
      highlight_places: "Odlišit nepojmenovaná místa",
      highlight_places_tooltip: "Odlišit nepojmenovaná veřejná místa a soukromá místa bez čísla domu (žlutě)",
      show: "Zobrazit",
      show_tooltip: "Zobrazit požadovaná jména",
      option_areaonly: "Jen plochy",
      option_areapoint: "Plochy a body",
      option_pointonly: "Jen body",
      filter: "Filtr",
      filter_tooltip: "Filtrovat jen jména obsahující tento řetězec (lze použít regex např. /škola/i)",
      show_locklevel: "Ukázat zámek",
      show_locklevel_tooltip: "Zobrazit zámek za jménem místa (např. [L3] nebo [L4])",
      stop_over: "Omezení",
      stop_over_tooltip: "Omezit zobrazená místa na zadanou hodnotu",
      option_unlimited: "Bez omezení",
      showing: "Zobrazení",
      place_names_and: "jména míst a",
      house_numbers: "čísla domů",
      translator: "překládal bures"
    },
    "nl" :
    {
      enable_script: "Script inschakelen",
      enable_script_tooltip: "De laag voor het weergeven en markeren van plaatsnamen beheren\nGebruik de laagselector of Shift+N om enkel de namen te beheren",
      color_places: "Voeg kleur toe aan plaatsen",
      color_places_tooltip: "Kleur de plaatsen in zoals het WMECH-script dit doet",
      highlight_places: "Markeer plaatsen zonder naam of huisnummer",
      highlight_places_tooltip: "Markeer publieke plaatsen zonder naam en private plaatsen zonder huisnummer (geel)",
      show: "Weergave",
      show_tooltip: "Selecteer welke namen er moeten weergegeven worden",
      option_areaonly: "Enkel gebieden",
      option_areapoint: "Gebieden en punten",
      option_pointonly: "Enkel punten",
      filter: "Filter",
      filter_tooltip: "Toon enkel de plaatsen met de volgende naam (je kan ook een regex gebruiken zoals /school/i)",
      show_locklevel: "Lock-level weergeven",
      show_locklevel_tooltip: "Geef het lock-level weer achter de naam als [L3] of [L4]",
      stop_over: "Beperk aantal plaatsnamen",
      stop_over_tooltip: "Beperk het aantal weergegeven plaatsnamen tot dit aantal",
      option_unlimited: "Onbeperkt",
      showing: "Huidige weergave: ",
      place_names_and: {
        one: "plaatsnaam en",
        other: "plaatsnamen en" },
      house_numbers: {
        one: "huisnummer",
        other: "huisnummers" },
      translator: "vertaald door Glodenox"  
    },
    "fr":
    {
      enable_script: "Activer le script",
      enable_script_tooltip: "Pour activer et désactiver le calque \n Utilisez le gestionnaire de calque ou Shift+N pour les noms seulement",
      color_places: "Colorer les lieux ",
      color_places_tooltip: "Colore comme WME Color Highlight",
      highlight_places: "Surbrillance les lieux sans nom/HN",
      highlight_places_tooltip: "Surbrillance (Jaune) pour les lieux publiques sans nom & les lieux résidentiels sans numéro ",
      show: "Afficher",
      show_tooltip: "Séléctione les noms à afficher",
      option_areaonly: "Zones seulement",
      option_areapoint: "Zones & lieux",
      option_pointonly: "Lieux seulement",
      filter: "Filtrer",
      filter_tooltip: "Filtre les noms contenant ces lettres/mots (utilisation possible de regex ex : /school/i )",
      show_locklevel: "Afficher le niveau de verouillage",
      show_locklevel_tooltip: "Affiche le niveau de vérouillage en fin de nom ex : [L3] ou [L4]",
      stop_over: "Limiter à",
      stop_over_tooltip: "Limite le nombre de noms de lieux affichés",
      option_unlimited: "Illimité",
      showing: "Afficher",
      place_names_and: {
        one: "nom de lieu et",
        other: "noms des lieux et" },
      house_numbers: {
        one: "numéro de rue",
        other: "numéros de rue" },
      translator: "adapté par no1ne"
    },
    "pl" : 
    {
      enable_script: "Włącz skrypt",
      enable_script_tooltip: "Włącz podświetlanie i warstwę nazw Miejsc\nUżyj wyboru warstw lub kombinacji Shift+N, żeby włączyć tylko nazwy",
      color_places: "Kolory miejsc",
      color_places_tooltip: "Pokoloruj miejsca tak, jak robi to WME Color Highlight",
      highlight_places: "Podświetl miejsca bez nazwy/nr adresowego",
      highlight_places_tooltip: "Podświetl miejsca publiczne bez nazwy i budynki mieszkalne bez numeru domu (żółty)",
      show: "Pokaż",
      show_tooltip: "Wybierz wybrane nazwy do pokazania",
      option_areaonly: "Tylko obszary",
      option_areapoint: "Obszary i Punkty",
      option_pointonly: "Tylko punkty",
      filter: "Filtr",
      filter_tooltip: "Filtruj tylko nazwy zawierające ten ciąg znaków (możesz użyć regex np. /szkoł[ay]/i)",
      show_locklevel: "Pokaż poziom blokady",
      show_locklevel_tooltip: "Wyświetl poziom blokady po nazwie, np. [L3] lub [L4]",
      stop_over: "Zatrzymaj po",
      stop_over_tooltip: "Ogranicz wyświetlanie nazw miejsc do określonej ilości",
      option_unlimited: "Nieograniczone",
      showing: "Pokazywanie",
      place_names_and: {
        one: "nazwa miejsca",
        other: "nazwy miejsc" },
      house_numbers: {
        one: "numer domu",
        other: "numery domów" },
      translator: "przetłumaczone przez TCholewa"
    },
    "he" : 
    {
      enable_script: "הפעל תוסף",
      enable_script_tooltip: "מציג שמות ומדגיש מקומות",
      color_places: "הדגש מקומות",
      color_places_tooltip: "מדגיש את המקומות כמו בתוסף WME Color Highlights",
      highlight_places: "הדגש מקומות ללא שם/מספר בית",
      highlight_places_tooltip: "מדגיש מקומות ציבוריים ללא שם ומקומות מגורים ללא מספר בית (צהוב)",
      show: "הצג",
      show_tooltip: "בחר שמות להצגה",
      option_areaonly: "איזור בלבד",
      option_areapoint: "איזור ונקודות",
      option_pointonly: "נקודות בלבד",
      filter: "סנן",
      filter_tooltip: "סנן מקומות אשר מכילים את השם הבא (לדוג'- בית ספר וכיוב)",
      show_locklevel: "הצג רמת נעילה",
      show_locklevel_tooltip: "מציג את דרגת הנעילה בהמשך לשם המקום",
      stop_over: " מקס' תוצאות להצגה",
      stop_over_tooltip: "מגביל את כמות התוצאות המתאימות לערך",
      option_unlimited: "ללא הגבלה",
      showing: "מציג",
      place_names_and: {
        one: "שם המקום ו",
        other: "שמות מקומות ו" },
      house_numbers: {
        one: "מספר בית",
        other: "מספרי בתים" },
      translator: "תורגם לעברית עי okrauss"
    },
    "es" : 
    {
      enable_script: "Activar el script",
      enable_script_tooltip: "Para activar y desactivar el resaltado de la capa de Place Names\nUtiliza el selector de capas o el atajo de teclado Shift+N para activar/desactivar solo los nombres",
      color_places: "Colorear places",
      color_places_tooltip: "Colorear los places como lo hace WMECH",
      highlight_places: "Resaltar places sin nombre o número de casa",
      highlight_places_tooltip: "Resaltar places públicos sin nombre y places privados sin número de casa (en amarillo)",
      show: "Mostrar",
      show_tooltip: "Seleccionar los nombres que se desean mostrar",
      option_areaonly: "Sólo Area",
      option_areapoint: "Area y Punto",
      option_pointonly: "Sólo Punto",
      filter: "Filtar",
      filter_tooltip: "Filtrar solo los nombres que contienen este texto (puedes utilizar regex Ej: /escuela/i)",
      show_locklevel: "Mostrar el nivel de bloqueo",
      show_locklevel_tooltip: "Mostrar el nivel de bloqueo luego del nombre, como [L3] o [L4]",
      stop_over: "Limitar a",
      stop_over_tooltip: "Limitar Place Names a el valor especificado",
      option_unlimited: "Ilimitado",
      showing: "Mostrando",
      place_names_and: {
        one: "Place Name y",
        other: "Place Names y" },
      house_numbers: {
        one: "Número de casa",
        other: "Números de casa" },
      translator: "Traducido por ancho85"
    },
    "es-419" : 
    {
      enable_script: "Activar el script",
      enable_script_tooltip: "Para activar y desactivar el resaltado de la capa de Place Names\nUtiliza el selector de capas o el atajo de teclado Shift+N para activar/desactivar solo los nombres",
      color_places: "Colorear places",
      color_places_tooltip: "Colorear los places como lo hace WMECH",
      highlight_places: "Resaltar places sin nombre o número de casa",
      highlight_places_tooltip: "Resaltar places públicos sin nombre y places privados sin número de casa (en amarillo)",
      show: "Mostrar",
      show_tooltip: "Seleccionar los nombres que se desean mostrar",
      option_areaonly: "Sólo Area",
      option_areapoint: "Area y Punto",
      option_pointonly: "Sólo Punto",
      filter: "Filtar",
      filter_tooltip: "Filtrar solo los nombres que contienen este texto (puedes utilizar regex Ej: /escuela/i)",
      show_locklevel: "Mostrar el nivel de bloqueo",
      show_locklevel_tooltip: "Mostrar el nivel de bloqueo luego del nombre, como [L3] o [L4]",
      stop_over: "Limitar a",
      stop_over_tooltip: "Limitar Place Names a el valor especificado",
      option_unlimited: "Ilimitado",
      showing: "Mostrando",
      place_names_and: {
        one: "Place Name y",
        other: "Place Names y" },
      house_numbers: {
        one: "Número de casa",
        other: "Números de casa" },
      translator: "Traducido por ancho85"
    },
    "pt-BR":
    {
      enable_script: "Habilitar script",
      enable_script_tooltip: "Destacar camadas e nomes de locais \nUse a marcação de camadas ou Shift+N para destacar nomes apenas",
      color_places: "Locais coloridos",
      color_places_tooltip: "Colirir os locais como WMECH faz",
      highlight_places: "Destaque locais sem nome/SN",
      highlight_places_tooltip: "Destacar locais público sem nome e locais privador sem numeração (amarelo)",
      show: "Mostrar",
      show_tooltip: "Escolha nomes desejados para mostrar",
      option_areaonly: "Apenas área",
      option_areapoint: "Área e ponto",
      option_pointonly: "Apenas ponto",
      filter: "Filtro",
      filter_tooltip: "Filtrar somente nomes que contenham esta string (você pde usar regex e.g. /school/i)",
      show_locklevel: "Mostrar nível de bloqueio",
      show_locklevel_tooltip: "Mostrar nível de bloqueio após o nome, tipo [L3] or [L4]",
      stop_over: "Limite",
      stop_over_tooltip: "Limite mostrado de nomes de lugares para o valor especificado",
      option_unlimited: "Sem limite",
      showing: "Mostrando",
      place_names_and: {
        one: "nome de local e",
        other: "nomes de locais e" },
      house_numbers: {
        one: "numeração de casa",
        other: "numerações de casas" },
      translator: "translated by GabiruDriverX"
    }   
  };

// Using parts from highlight and route speed scripts by various authors

/* bootstrap, will call initialiseLandmarkNames() */
function bootstrapLandmarkNames()
{
  /* begin running the code! */
  setTimeout(initialiseLandmarkNames, 999);
}

function wmepn_wordWrap(str, maxWidth) {
  function testWhite(x) {
    var white = new RegExp(/^[ \t\r\n\f]$/); // We are not using \s because it matches non-breaking space too
    return white.test(x.charAt(0));
  }

  var newLineStr = "\n"; done = false; res = '';
  do {          
    found = false;
    // Inserts new line at first whitespace of the line
    for (i = maxWidth - 1; i >= 0; i--) {
      if (testWhite(str.charAt(i))) {
        res = res + [str.slice(0, i), newLineStr].join('');
        str = str.slice(i + 1);
        found = true;
        break;
      }
    }
    // Inserts new line at maxWidth position, the word is too long to wrap
    if (!found && str.length > maxWidth) {
      res += [str.slice(0, maxWidth), newLineStr].join('');
      str = str.slice(maxWidth);
    }

    if (str.length < maxWidth)
    {
      res = res + str;
      done = true;
    }
  } while (!done);

  return res;
}

function wmepn_resetLandmarks()
{
  var venues = Waze.model.venues;
  for (var mark in venues.objects) {
    var venue = venues.get(mark);
    var poly = wmepn_getId(venue.geometry.id);
    if (poly !== null) {
      if (poly.getAttribute("stroke-opacity") != 1) {
        poly.setAttribute("fill","#d191d6");
        poly.setAttribute("stroke","#d191d6");
        poly.setAttribute("fill-opacity",0.3);
        poly.setAttribute("stroke-opacity",1);
      }
    }
  }
  wmepn_showLandmarkNames();
}

function wmepn_showLandmarkNames() {  
  wmepn_NameLayer.removeAllFeatures();
  if(wmepn_getId('sidepanel-landmarknames') === null) installLandmarkNamesTab();
  if(wmepn_getId('_cbLandmarkNamesEnable') === null) return;
  if (typeof Waze.model.venues == "undefined" || wmepn_getId('_cbLandmarkNamesEnable').checked === false) {
    wmepn_getId('_stLandmarkNumber').innerHTML = 0;
    wmepn_getId('_stLandmarkHNNumber').innerHTML = 0;
    return;
  }
  var venues = Waze.model.venues;
  var streets = Waze.model.streets;
  var map = Waze.map;
  var showNames = wmepn_NameLayer.getVisibility() && map.getLayersBy("uniqueName", "landmarks")[0].getVisibility();
  // if checkbox unticked, reset places to original style
  if (!showNames
    && !wmepn_getId('_cbLandmarkColors').checked
    && !wmepn_getId('_cbLandmarkHiliteNoName').checked) {
    for (var mark in venues.objects) {
      var venue = venues.get(mark);
      var poly = wmepn_getId(venue.geometry.id);
      if (poly !== null) {
        if (poly.getAttribute("stroke-opacity") != 1) {
          poly.setAttribute("fill","#d191d6");
          poly.setAttribute("stroke","#d191d6");
          poly.setAttribute("fill-opacity",0.3);
          poly.setAttribute("stroke-opacity",1);
        }
      }
    }
    wmepn_getId('_stLandmarkNumber').innerHTML = 0;
    wmepn_getId('_stLandmarkHNNumber').innerHTML = 0;
    return;
  }

  var hiliteNoName = wmepn_getId('_cbLandmarkHiliteNoName').checked;  
  var colorLandmarks = wmepn_getId('_cbLandmarkColors').checked;
  var showPoints = (wmepn_getId('_seLandmarkPoints').value == "all" || wmepn_getId('_seLandmarkPoints').value == "point");
  var showAreas = (wmepn_getId('_seLandmarkPoints').value == "all" || wmepn_getId('_seLandmarkPoints').value == "area");
  var showLockLevel = wmepn_getId('_cbLandmarkLockLevel').checked;
  var limitNames = wmepn_getId('_seLandmarkLimit').value;
  var nameFilterArray = wmepn_getId('_inLandmarkNameFilter').value.split("/");
  var nameFilter = (nameFilterArray.length > 1 ? nameFilterArray[1] : nameFilterArray[0]);
  var nameFilterOptions = nameFilterArray[2];
  var nameFilterRegEx = (nameFilterArray.length > 1 ? new RegExp(nameFilter, nameFilterOptions) : null);
  var doFilter = function (name) {
    if(nameFilter.length === 0)
      return true; // show all when no filter entered
    if(nameFilterRegEx === null)
      return (name.indexOf(nameFilter) >= 0);
    else
      return nameFilterRegEx.test(name);
  };

  var drawnNames = 0;
  var drawnHNs = 0;
  for (var mark in venues.objects) {
    var venue = venues.get(mark);
    var poly = wmepn_getId(venue.geometry.id);
    var isPoint = venue.geometry.toString().match(/^POINT/);
    var isArea = venue.geometry.toString().match(/^POLYGON/);
    var trimmedName = venue.attributes.name.trim();
    var noTrName = (trimmedName.length == 0);
    if(showLockLevel) trimmedName += (noTrName ? "" : "\n") + "[L" + (venue.attributes.lockRank+1) + "]";
    var houseNumber = venue.attributes.houseNumber;
    if (poly !== null) {
      var venueStreet = streets.get(venue.attributes.streetID);
      var haveNoName = (venue.attributes.residential ? (houseNumber === undefined || houseNumber.length == 0) : noTrName);

      if(showNames && (showAreas || showPoints) && (limitNames == 0 || drawnNames < limitNames))
      {      
        var wrappedText = wmepn_wordWrap(trimmedName, 30);
        var filterMatched = (!noTrName && doFilter(trimmedName));
        if(showAreas && isArea && filterMatched)
        {
          // Add label texts
          var labelFeatures = [];
          var bounds = venue.geometry.bounds;
          var pt;
          //if(bounds.getWidth() * bounds.getHeight() * .3 > venue.geometry.getArea() && venue.attributes.entryExitPoints.length > 0)
          //	pt = venue.attributes.entryExitPoints[0].point;
          //else	
          pt = venue.geometry.getCentroid();
          var textFeature = new OpenLayers.Feature.Vector( pt, {labelText: wrappedText, fontColor: '#F0F0F0', pointRadius: 0 } );
          labelFeatures.push(textFeature);
          wmepn_NameLayer.addFeatures(labelFeatures);
          drawnNames++;
        }
        if(showPoints && isPoint && (filterMatched || (houseNumber !== undefined && houseNumber.length > 0)))
        {
          // Add label texts
          var labelFeatures = [];    
          var pt = new OpenLayers.Geometry.Point(venue.geometry.x, venue.geometry.y);
          var isHouseNumber = !filterMatched;
          if(venue.attributes.residential)
          {
            // This will add house numbers to the hidden names to house numbers of residential places (user request)
            wrappedText = houseNumber + ' - (' + wrappedText + ')';
          }
          var textFeature = new OpenLayers.Feature.Vector( pt, {labelText: (isHouseNumber ? houseNumber : wrappedText), fontColor: '#F0F0F0', pointRadius: 0, yOffset: -15, style: (isHouseNumber ? "italic" : "normal") } );
          labelFeatures.push(textFeature);
          wmepn_NameLayer.addFeatures(labelFeatures);
          if(isHouseNumber) drawnHNs++;
          else drawnNames++;
        }
      }

      wmepn_getId('_stLandmarkNumber').innerHTML = drawnNames;
      wmepn_getId('_stLandmarkHNNumber').innerHTML = drawnHNs;

      // Production polygons: #d191d6, Beta editor polygons: #c290c6
      if ((poly.getAttribute("fill") == "#d191d6" || poly.getAttribute("fill") == "#c290c6") && poly.getAttribute("stroke-opacity") == 1) {
        var categories  = venue.attributes.categories;
        var colored = false;

        if(colorLandmarks)
        {
          // gas station = orange
          if (categories.indexOf("GAS_STATION") > -1) {
            poly.setAttribute("fill","#f90");
            poly.setAttribute("stroke","#f90");
            colored = true;
          }

          // parking lot = cyan
          else if (categories.indexOf("PARKING_LOT") > -1) {
            poly.setAttribute("fill","#099");
            poly.setAttribute("stroke","#0cc");
          }

          // water = blue
          else if (categories.indexOf("RIVER_STREAM") > -1 ||
               categories.indexOf("SEA_LAKE_POOL") > -1) {
            poly.setAttribute("fill","#09f");
            poly.setAttribute("stroke","#06c");
            colored = true;
          }

          // park/grass/trees = green
          else if (categories.indexOf("PARK") > -1 ||
               categories.indexOf("FARM") > -1 ||
               categories.indexOf("FOREST_GROVE") > -1 ||
               categories.indexOf("GOLF_COURSE") > -1) {
            poly.setAttribute("fill","#4f4");
            poly.setAttribute("stroke","#6a6");
            colored = true;
          }
        }

        poly.setAttribute("stroke-opacity",0.97);

        // highlight places which have no name and not colored before
        if (hiliteNoName && haveNoName && colored === false) {
          poly.setAttribute("fill","#ff8");
          poly.setAttribute("stroke","#cc0");
          colored = true;
        }
        // if was yellow and now not yellow, reset
        else if (poly.getAttribute("fill") == "#ff8" && (!hiliteNoName || !haveNoName)) {
          poly.setAttribute("fill","#d191d6");
          poly.setAttribute("stroke","#d191d6");
          poly.setAttribute("stroke-opacity",1);
        }    
      }
    }
  }
  wmepn_getId('_stLandmarkNumber').innerHTML = '<i>' + drawnNames + '</i> ' + I18n.t("wmepn.place_names_and", {count: drawnNames});
  wmepn_getId('_stLandmarkHNNumber').innerHTML = '<i>' + drawnHNs + '</i> ' + I18n.t("wmepn.house_numbers", {count: drawnHNs});
  //map.getLayersBy("name", "Place Names")[0].setZIndex(730);
}

wmepn_NameLayer = undefined;

function wmepn_toggleOptions () {
  return false;
}

/* helper function */
function wmepn_getId(node) {
  return document.getElementById(node);
}

function installLandmarkNamesTab()
{
  if(wmepn_getId('sidepanel-landmarknames') !== null || wmepn_getId('user-info') === null) return;
  
  // helper fn
  function getElementsByClassName(classname, node) {
    if(!node) node = document.getElementsByTagName("body")[0];
    var a = [];
    var re = new RegExp('\\b' + classname + '\\b');
    var els = node.getElementsByTagName("*");
    for (var i=0,j=els.length; i<j; i++)
      if (re.test(els[i].className)) a.push(els[i]);
    return a;
  }

  // Some internationalization
  I18n.translations[I18n.locale].wmepn = wmepn_translations[I18n.locale];
  if(wmepn_translations[I18n.locale] === undefined) I18n.translations[I18n.locale].wmepn = wmepn_translations[I18n.defaultLocale];
  I18n.translations[I18n.locale].layers.name.__DrawPlaceNames = 'Place Names';

  // add new box to left of the map
  var addon = document.createElement('section');
  var translator="";
  addon.id = "landmarkname-addon";

  if(I18n.defaultLocale != I18n.locale)
    translator = 'title="'+I18n.t("wmepn.translator")+'"';

  //if (navigator.userAgent.match(/Chrome/)) { }
  addon.innerHTML = '<b>'
    + '<a href="https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=819&t=116843" target="_blank" ' + translator + '>WME PlaceNames</a></b> &nbsp; v' + GM_info.script.version;
  if(wmepn_translations[I18n.locale] === undefined)
    addon.innerHTML += ' <small>[<a href="https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=819&t=116843&p=1302802#p1302802" target="_blank">translate me!</a>]</small>';


  // highlight landmarks
  section = document.createElement('p');
  section.style.padding = "8px 16px";
  //section.style.textIndent = "-16px";
  section.id = "nameLandmarks";
  section.innerHTML = '<div title="'+I18n.t("wmepn.enable_script_tooltip")+'"><input type="checkbox" id="_cbLandmarkNamesEnable" /> <b>'+I18n.t("wmepn.enable_script")+'</b></div>'
    + '<div title="'+I18n.t("wmepn.color_places_tooltip")+'"><input type="checkbox" id="_cbLandmarkColors" /> <b>'+I18n.t("wmepn.color_places")+'</b></div>'
    + '<div title="'+I18n.t("wmepn.highlight_places_tooltip")+'"><input type="checkbox" id="_cbLandmarkHiliteNoName"/> <b>'+I18n.t("wmepn.highlight_places")+'</b></div>'
    + '<div title="'+I18n.t("wmepn.show_tooltip")+'"><b>'+I18n.t("wmepn.show")+'</b> <select id="_seLandmarkPoints">'
    + '<option value="area">'+I18n.t("wmepn.option_areaonly")+'</option>'
    + '<option value="all">'+I18n.t("wmepn.option_areapoint")+'</option>'
    + '<option value="point">'+I18n.t("wmepn.option_pointonly")+'</option></select></div>'
    + '<div title="'+I18n.t("wmepn.filter_tooltip")+'"><b>'+I18n.t("wmepn.filter")+':</b><input type="text" id="_inLandmarkNameFilter"/></div>'
    + '<div title="'+I18n.t("wmepn.show_locklevel_tooltip")+'"><input type="checkbox" id="_cbLandmarkLockLevel" /> <b>'+I18n.t("wmepn.show_locklevel")+'</b></div>'
    + '<div title="'+I18n.t("wmepn.stop_over_tooltip")+'"><b>'+I18n.t("wmepn.stop_over")+'</b> <select id="_seLandmarkLimit">'
    + '<option value="0">'+I18n.t("wmepn.option_unlimited")+'</option>'
    + '<option value="500">500</option>'
    + '<option value="200">200</option>'
    + '<option value="100">100</option>'
    + '<option value="50">50</option>'
    + '<option value="25">25</option>'
    + '<option value="10">10</option>'
    +'</select></div>'
    +  '<div><small>'+I18n.t("wmepn.showing")+' <span id="_stLandmarkNumber"></span> <span id="_stLandmarkHNNumber"></span></small></div>';
  addon.appendChild(section);

  var userTabs = wmepn_getId('user-info');
  var navTabs = getElementsByClassName('nav-tabs', userTabs)[0];
  var tabContent = getElementsByClassName('tab-content', userTabs)[0];

  newtab = document.createElement('li');
  newtab.innerHTML = '<a href="#sidepanel-landmarknames" data-toggle="tab">PlaceNames</a>';
  navTabs.appendChild(newtab);

  addon.id = "sidepanel-landmarknames";
  addon.className = "tab-pane";
  tabContent.appendChild(addon);

  // setup onclick handlers for instant update:
  wmepn_getId('_cbLandmarkColors').onclick = wmepn_resetLandmarks;
  wmepn_getId('_cbLandmarkHiliteNoName').onclick = wmepn_resetLandmarks;
  wmepn_getId('_seLandmarkPoints').onchange = wmepn_resetLandmarks;
  wmepn_getId('_cbLandmarkNamesEnable').onclick = wmepn_resetLandmarks;
  wmepn_getId('_inLandmarkNameFilter').oninput = wmepn_showLandmarkNames;
  wmepn_getId('_cbLandmarkLockLevel').onclick = wmepn_showLandmarkNames;
  wmepn_getId('_seLandmarkLimit').onchange = wmepn_showLandmarkNames;
  
  // restore saved settings
  if (localStorage.WMELandmarkNamesScript) {
    console.log("WME LandmarkNames: loading options");
    options = JSON.parse(localStorage.WMELandmarkNamesScript);

    wmepn_getId('_cbLandmarkColors').checked  	  = options[1];
    wmepn_getId('_cbLandmarkHiliteNoName').checked = options[2];
    wmepn_getId('_seLandmarkPoints').value  		= options[3];
    wmepn_NameLayer.setVisibility(options[4]);
    if(options[5] !== undefined)
      wmepn_getId('_cbLandmarkNamesEnable').checked  = options[5];
    else wmepn_NameLayer.setVisibility(true);
    if(options[6] !== undefined)
      wmepn_getId('_inLandmarkNameFilter').value		= options[6];
    if(options[7] !== undefined)
      wmepn_getId('_cbLandmarkLockLevel').checked   = options[7];
    if(options[8] !== undefined)
      wmepn_getId('_seLandmarkLimit').value   = options[8];
    else
      wmepn_getId('_seLandmarkLimit').value   = 100;
  } else {
    wmepn_getId('_cbLandmarkColors').checked = true;
    wmepn_getId('_cbLandmarkHiliteNoName').checked = true;
    wmepn_getId('_seLandmarkPoints').value = "area";
    wmepn_NameLayer.setVisibility(true);  
    wmepn_getId('_cbLandmarkNamesEnable').checked = true;
    wmepn_getId('_cbLandmarkLockLevel').checked = false;
    wmepn_getId('_seLandmarkLimit').value = 100;
  }
  var layerItem = '<li><div class="controls-container toggler"><input class="layer-switcher-item_placenames toggle" id="layer-switcher-item_placenames" type="checkbox"><label for="layer-switcher-item_placenames"><span class="label-text">PlaceNames</span></label></div></li>';
  $("#layer-switcher-group_places").parent().parent().children("ul.children").append(layerItem);
  $("#layer-switcher-item_placenames").click(function() { wmepn_NameLayer.setVisibility(!wmepn_NameLayer.getVisibility()); });
  $("#layer-switcher-item_placenames").prop("checked", wmepn_NameLayer.getVisibility());

  if (typeof Waze.model.venues == "undefined") {
    wmepn_getId('_cbLandmarkColors').checked = false;
    wmepn_getId('_cbLandmarkHiliteNoName').checked = false;
    wmepn_getId('_cbLandmarkColors').disabled = true;
    wmepn_getId('_cbLandmarkHiliteNoName').disabled = true;
    wmepn_getId('_seLandmarkPoints').disabled = true;   
    wmepn_getId('_cbLandmarkLockLevel').disabled = true;
    wmepn_getId('_seLandmarkLimit').disabled = true;
  }  
}


/* =========================================================================== */

function initialiseLandmarkNames()
{
  // global variables
  wmepn_betaMode = location.hostname.match(/beta.waze.com/);

  var map = Waze.map;
  // Create PlaceName layer
  var rlayers = map.getLayersBy("uniqueName","__DrawPlaceNames");
  if(rlayers.length === 0) {
    var lname = "Place Names";
    var style = new OpenLayers.Style({
      strokeDashstyle: 'solid',
      strokeColor : "${strokeColor}",
      strokeOpacity: 1.0,
      strokeWidth: "${strokeWidth}",
      fillColor: '#0040FF',
      fillOpacity: 1.0,
      pointRadius: "${pointRadius}",
      label : "${labelText}",
      fontFamily: "Tahoma, Arial, Verdana",
      labelOutlineColor: '#FFEEEE',
      labelOutlineWidth: 2,
      labelAlign: 'cm',
      fontColor: "#301130",
      fontOpacity: 1.0,
      fontSize: "11px",
      display: 'block',
      labelYOffset: "${yOffset}",
      fontStyle: "${style}"
    });
    var nameLayer = new OpenLayers.Layer.Vector(lname, {
      displayInLayerSwitcher: true,
      uniqueName: "__DrawPlaceNames",
      shortcutKey: "S+n",
      accelerator: "toggle" + lname.replace(/\s+/g,''),
      styleMap: new OpenLayers.StyleMap(style)
    });
    nameLayer.setVisibility(true);
    //drc_mapLayer1.moveLayerToTop();
    map.addLayer(nameLayer);
    //var zLandmarks = map.getLayersBy("uniqueName", "landmarks")[0].getZIndex();
    //var zPlaceNames = drc_mapLayer1.getZIndex();  
    //map.getLayersBy("uniqueName", "landmarks")[0].setZIndex(zPlaceNames);
    //drc_mapLayer1.setZIndex(zLandmarks);
    wmepn_NameLayer = nameLayer;
  }
  else wmepn_NameLayer = rlayers[0];

  installLandmarkNamesTab();
  
  // overload the WME exit function
  wmepn_saveLandmarkNamesOptions = function() {
    if (localStorage && wmepn_getId('_cbLandmarkColors') !== null) {
      console.log("WME LandmarkNames: saving options");
      var options = [];

      // preserve previous options which may get lost after logout
      if (localStorage.WMELandmarkNamesScript)
        options = JSON.parse(localStorage.WMELandmarkNamesScript);

      options[1] = wmepn_getId('_cbLandmarkColors').checked;
      options[2] = wmepn_getId('_cbLandmarkHiliteNoName').checked;
      options[3] = wmepn_getId('_seLandmarkPoints').value;
      options[4] = wmepn_NameLayer.getVisibility();
      options[5] = wmepn_getId('_cbLandmarkNamesEnable').checked;
      options[6] = wmepn_getId('_inLandmarkNameFilter').value;
      options[7] = wmepn_getId('_cbLandmarkLockLevel').checked;
      options[8] = wmepn_getId('_seLandmarkLimit').value;

      localStorage.WMELandmarkNamesScript = JSON.stringify(options);
    }
  };
  window.addEventListener("beforeunload", wmepn_saveLandmarkNamesOptions, false);
  //window.setInterval(wmepn_saveLandmarkNamesOptions, 10000);

  // begin periodic updates
  //window.setInterval(wmepn_showLandmarkNames,500);

  // trigger code when page is fully loaded, to catch any missing bits
  window.addEventListener("load", function(e) {
    var mapProblems = wmepn_getId('map-problems-explanation');
    if (mapProblems !== null) mapProblems.style.display = "none";
  });

  // register some events...
  map.events.register("zoomend", null, wmepn_showLandmarkNames);
  map.events.register("changelayer", null, wmepn_showLandmarkNames);
  map.events.register("mouseout", null, wmepn_showLandmarkNames);
  Waze.selectionManager.events.register("selectionchanged", null, wmepn_showLandmarkNames);
}

/* engage! =================================================================== */
bootstrapLandmarkNames();

/* end ======================================================================= */