Shoptet "Přesun ikony univerzity"

Prostě přesune tlačítko univerzity až na konec řádku

// ==UserScript==
// @name     Shoptet "Přesun ikony univerzity"
// @namespace  mailto:azuzula.cz@gmail.com
// @version   0.4
// @description Prostě přesune tlačítko univerzity až na konec řádku
// @author    Zuzana Nyiri
// @match    */admin/*

// ==/UserScript==

(function() {
  'use strict';
  var elementToMove = $('.headerNavigation__item.headerNavigation__item--university');
  var targetPosition = $('.headerNavigation');//.last();
  elementToMove.detach().appendTo(targetPosition);
})();