Shoptet "Přesun ikony univerzity"

Prostě přesune tlačítko univerzity až na konec řádku

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

  • v0.4 2023-06-09
  • v0.3 2023-05-18
  • v0.2 2022-09-22

    Shoptet změnil názvy class tlačítek, opraveno.

  • v0.1 2021-01-21
  • v0.1 2021-01-21