Librus - maksymalna ilość jedynek

Automatycznie liczy ile jedynek każdej wagi możesz jeszcze dostać z każdego przedmiotu, aby być nadal mieć średnią 1.65 lub wyżej.

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

  • v2 2018-01-15 całość napisana od nowa, działająca, z nowym system oceniania
  • v1 2017-05-13