Librus - maksymalna ilość jedynek

Automatycznie liczy ile jedynek każdej wagi możesz jeszcze dostać z każdego przedmiotu, aby być nadal mieć średnią 1.65 lub wyżej.

These are all versions of this script. Show only the versions where the code changed.

  • v2 2018-01-15
  • v2 2018-01-15 całość napisana od nowa, działająca, z nowym system oceniania
  • v1 2017-05-13