Librus - maksymalna ilość jedynek

Automatycznie liczy ile jedynek każdej wagi możesz jeszcze dostać z każdego przedmiotu, aby być nadal mieć średnią 1.65 lub wyżej.

No discussions posted yet.

Post a review, comment, or question

If you think this script is breaking Greasy Fork's rules, please report it for removal.

Sign in to post a review, comment, or question.