TruyenCV.com QuickPaste

QuickPaste for Add Chapter

Author
mkbyme
Daily installs
0
Total installs
96
Ratings
0 0 0
Version
0.8
Created
2017-03-30
Updated
2017-05-21
License
N/A
Applies to

Đăng Truyện Nhanh Script

Ví dụ tên Chương 1, Chương 2, Chương n thì điền "Chương " để thực hiện dán tự động
  1. Nhập số chương cần đăng = số_hiện_tại + số_chương_đăng
  2. Mở tệp chứa nội dung đã convert chọn và copy đoạn chứa số_chương_đăng
  3. Dán vào DÁN VÀO ĐÂY
  4. Nhấn 1-Tiếp Tục
  5. Sau khi chuyển trang lần 2 dà soát tên chương và số chương.
  6. Nhấn 2-Đăng Chương
* Trước khi nhấn nút Đăng Chương thì phải thực hiện sao chép nội dung truyện trước.
* Để tăng độ chính xác thì Tên Chương nên ở 1 dòng riêngkhông có khoảng trắng phía trước như "   Chương" mà nên là "Chương...".
Tiêu Đề Chương(để ngăn cách)
Dán Vào Đây(CTRL + V)
1-Tiếp Tục2-Đăng Chương

© by Mkbyme