Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

فرز حسب:

المكتبات

هناك مكتبات تم وضعها بواسطة مستخدمي Greasy Fork يمكنك @require في برنامجك النصي. لأنواع المكتبات الأخرى يمكنك @require, اقرأ سياسة Greasy Fork حول @require.

 1. PajHome MD5 (المكتبة) - PajHome MD5 Library.

  المؤلف
  Jonathan Tavares
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 2. Core (المكتبة) - CoreCode

  المؤلف
  Clinton Savio
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 3. Configure (المكتبة) - A library to help you set up configure in greasemonkey script.

  المؤلف
  Clinton Savio
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 4. core (المكتبة) - corrreee

  المؤلف
  Clinton Savio
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 5. GM storage wrapper (المكتبة) - simple wrapper for GM_storage with added functions

  المؤلف
  JohnDoe
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 6. MonkeyConfig (المكتبة) - Easy configuration dialog builder for user scripts

  المؤلف
  Eric Lua (forDream)
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 7. style (المكتبة) - biblioteca script

  المؤلف
  OverMage [OKA]
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 8. WME Utils - NavigationPoint (المكتبة) - NavigationPoint class necessary for creating an entryExitPoint in code. Instantiate the class and pass the OL.Geometry.Point in the constructor then add the NavigationPoint object to the entryExitPoints array.

  المؤلف
  WazeDev
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 9. MturkExportParser (المكتبة) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  المؤلف
  LLL
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 10. save as for browser (المكتبة) - fix for original version

  المؤلف
  kootgm
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 11. vue.js (المكتبة) - Vue

  المؤلف
  Jigen
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 12. Little Site Icons (المكتبة) - 16x16 site icons for use in other userscripts.

  المؤلف
  Doodles
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 13. WME Utils - HoursParser Beta (المكتبة) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  المؤلف
  WazeDev
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 14. MSCSTSTS-TOOLS (المكتبة) - 自用工具库,命名空间mscststs

  المؤلف
  mscststs
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 15. Bilibili-API (المكتبة) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得

  المؤلف
  SeaLoong
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 16. arrive.js (المكتبة) - arrive.js lib fix

  المؤلف
  BiBanXCaiNick
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 17. Nhung con giap de trung so nam 2018 nhat (المكتبة) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  المؤلف
  cavani
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 18. Những con giáp dễ trúng số năm 2018 nhất (المكتبة) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  المؤلف
  cavani
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 19. WazeWrap (المكتبة) - A base library for WME script writers

  المؤلف
  mapomatic
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 20. WME Utils - HoursParser (المكتبة) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  المؤلف
  WazeDev
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 21. WME Utils - HoursParser (المكتبة) - Parses hours from a text string, for WME userscripts.

  المؤلف
  mapomatic
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 22. MturkExportParser (المكتبة) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  المؤلف
  Salem Beats
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 23. wus_uic (المكتبة) - wus UI 控制管理

  المؤلف
  yixuanzi
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 24. wusconfig (المكتبة) - WebUiSys 云端配置信息

  المؤلف
  yixuanzi
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 25. htmlparser2 (المكتبة) - 提供html文本内容解码,并提供类似python bs4的快速检索访问形式

  المؤلف
  yixuanzi
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 26. Underdollar jQuery replacement (المكتبة) - Replaces jQuery, which causes lots of conflicts, with a framework that is largely cross-compatible

  المؤلف
  ec370
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 27. Bo ra tram trieu san jackpot Vietlott hon 200 ty co dang? (المكتبة) - Mới đây dư luận một phen xôn xao khi biết tin một vị đại gia Hải Phòng đã không ngần ngại bỏ ra hơn 185 triệu để mua vé số Vietlott loại bao 18 để “săn” giải jackpot 200 tỷ

  المؤلف
  kubipro
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 28. Batch delete qzone shuoshuo. (المكتبة) - Batch delete qzone shuoshuo. (run in web browser console, only tested in firefox)

  المؤلف
  StrongOp
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 29. jQuery Mousewheel 3.1.13 (المكتبة) - jQuery Mousewheel 3.1.13, from https://raw.githubusercontent.com/jquery/jquery-mousewheel/master/jquery.mousewheel.js

  المؤلف
  鈴宮華緋
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 30. ArrayEx (المكتبة) - 配列をちょっと拡張

  المؤلف
  Phodra R
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 31. TestScript (المكتبة) - try to take over the world!

  المؤلف
  MoneyBot24.com
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 32. TagCoinsAPI (المكتبة) - Enables you to send TGC, receive feedback, and get update events

  المؤلف
  wilcooo
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 33. hookObject (المكتبة) - hook Object

  المؤلف
  ipcjs
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 34. Console.Image (المكتبة) - Bringing Adrian Cooney's Console.Image library to userscripts.

  المؤلف
  Salem Beats
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 35. t (المكتبة) - th

  المؤلف
  TigerYT
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 36. Hey (المكتبة) - WwW

  المؤلف
  KUW
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 37. Tinycon (المكتبة) - A small library for manipulating the Favicon

  المؤلف
  Артем Малофеев
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 38. lib_Notifications v2 (المكتبة) - Lib for Notificator v2

  المؤلف
  Ghost1s1
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 39. lib_Notifications (المكتبة) - Lib for Notificator

  المؤلف
  Ghost1s1
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 40. he.js (المكتبة) - https://mths.be/he version for GF

  المؤلف
  Fernando Schumann
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه

ضع برنامجا نصيا من صنعك. (أو تعلم كيفية كتابة واحد)