Greasy Fork is available in English.

فرز حسب:

المكتبات

هناك مكتبات تم وضعها بواسطة مستخدمي Greasy Fork يمكنك @require في برنامجك النصي. لأنواع المكتبات الأخرى يمكنك @require, اقرأ سياسة Greasy Fork حول @require.

 1. WME Utils - HoursParser Beta (المكتبة) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  المؤلف
  WazeDev
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 2. MSCSTSTS-TOOLS (المكتبة) - 自用工具库,命名空间mscststs

  المؤلف
  mscststs
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 3. BilibiliAPI (المكتبة) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得

  المؤلف
  SeaLoong
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 4. arrive.js (المكتبة) - arrive.js lib fix

  المؤلف
  BiBanXCaiNick
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 5. Nhung con giap de trung so nam 2018 nhat (المكتبة) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  المؤلف
  cavani
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 6. Những con giáp dễ trúng số năm 2018 nhất (المكتبة) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  المؤلف
  cavani
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 7. WME Utils - HoursParser (المكتبة) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  المؤلف
  WazeDev
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 8. MturkExportParser (المكتبة) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  المؤلف
  Salem Beats
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 9. wus_uic (المكتبة) - wus UI 控制管理

  المؤلف
  yixuanzi
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 10. wusconfig (المكتبة) - WebUiSys 云端配置信息

  المؤلف
  yixuanzi
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 11. htmlparser2 (المكتبة) - 提供html文本内容解码,并提供类似python bs4的快速检索访问形式

  المؤلف
  yixuanzi
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 12. Underdollar jQuery replacement (المكتبة) - Replaces jQuery, which causes lots of conflicts, with a framework that is largely cross-compatible

  المؤلف
  ec370
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 13. Bo ra tram trieu san jackpot Vietlott hon 200 ty co dang? (المكتبة) - Mới đây dư luận một phen xôn xao khi biết tin một vị đại gia Hải Phòng đã không ngần ngại bỏ ra hơn 185 triệu để mua vé số Vietlott loại bao 18 để “săn” giải jackpot 200 tỷ

  المؤلف
  kubipro
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 14. Batch delete qzone shuoshuo. (المكتبة) - Batch delete qzone shuoshuo. (run in web browser console, only tested in firefox)

  المؤلف
  StrongOp
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 15. jQuery Mousewheel 3.1.13 (المكتبة) - jQuery Mousewheel 3.1.13, from https://raw.githubusercontent.com/jquery/jquery-mousewheel/master/jquery.mousewheel.js

  المؤلف
  鈴宮華緋
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 16. TagCoinsAPI (المكتبة) - Enables you to send TGC, receive feedback, and get update events

  المؤلف
  wilcooo
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 17. Console.Image (المكتبة) - Bringing Adrian Cooney's Console.Image library to userscripts.

  المؤلف
  Salem Beats
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 18. t (المكتبة) - th

  المؤلف
  TigerYT
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 19. Hey (المكتبة) - WwW

  المؤلف
  KUW
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 20. Tinycon (المكتبة) - A small library for manipulating the Favicon

  المؤلف
  Артем Малофеев
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 21. he.js (المكتبة) - https://mths.be/he version for GF

  المؤلف
  Fernando Schumann
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 22. UpdateChck_GamdomRainNotif (المكتبة) - Lib for update checking of Gamdom Rain Notificator.

  المؤلف
  AllInRed
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 23. Panda Crazy Helper Emulation (المكتبة) - Meant to be @included in other scripts to communicate with Panda Crazy.

  المؤلف
  Salem Beats
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 24. back to top (المكتبة) - back to top bibiliothek

  المؤلف
  pennerhackisback
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 25. Sortable.js (المكتبة) - Sortable — is a JavaScript library for reorderable drag-and-drop lists on modern browsers and touch devices. No jQuery. Supports Meteor, AngularJS, React, Polymer, Knockout and any CSS library, e.g. Bootstrap. http://rubaxa.github.io/Sortable/

  المؤلف
  qxin i
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 26. lib-GamdomNotifications (المكتبة) - Lib needed for running Gamdom Notificator

  المؤلف
  AllInRed
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 27. HManager (المكتبة) - scri

  المؤلف
  Sultan Sultan
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 28. TESTE GRANT VALUE (المكتبة) - Script para Test de Value

  المؤلف
  rickhpdev
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 29. Pogdesign-Widgets.js (المكتبة) - Add the core object for the Pogdesign-Widgets.user.js

  المؤلف
  Fabien Crassat
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 30. jsModal (المكتبة) - Modal generator in pure javascript

  المؤلف
  superiorSilicon
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 31. GM.addStyle Polyfill (المكتبة) - Polyfill for GM.addStyle, for some reason their script doesn't work?

  المؤلف
  NeutronNoir
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 32. Add_CSS (المكتبة) - Makes it easier to style pages

  المؤلف
  Dan WL (DanWL)
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 33. object.watch polyfill (المكتبة) - object.watch polyfill in ES5

  المؤلف
  OpenByte
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 34. ztreeToc (المكتبة) - toc

  المؤلف
  黄盐
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 35. ztreeTocCore (المكتبة) - core

  المؤلف
  黄盐
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 36. ztreeCss (المكتبة) - ztreeToc stylesheet

  المؤلف
  黄盐
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 37. Greasemonkey 4 Polyfills (المكتبة) - This helper script bridges compatibility between the Greasemonkey 4 APIs and existing/legacy APIs.

  المؤلف
  OpenByte
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 38. cytoscrape.js (المكتبة) - http://js.cytoscape.org/

  المؤلف
  lolamtisch
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 39. WaniKani API (المكتبة) - Tools for accessing the WaniKani API without having to use jQuery.

  المؤلف
  Jeshua Morrissey
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 40. GMCommonAPI.js (المكتبة) - GM Common API (GMC) is a simple library designed for easily adding Greasemonkey 4 compatibilty to existing userscripts

  المؤلف
  Stig Nygaard
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 41. Notification.js (المكتبة) - Notification.js by Andrew Dodson

  المؤلف
  NotNeo
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه
 42. Common Framework (المكتبة) - Framework to be used by most DF requesters/scripts

  المؤلف
  EricMoIr
  تم إنشاؤه
  تم تحديثه

ضع برنامجا نصيا من صنعك. (أو تعلم كيفية كتابة واحد)