Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

排序:

函式庫

你可以在你的腳本中 @require 許多由 Greasy Fork 使用者建立的函式庫。對於其它網站的 @require 函式庫,請參考 Greasy Fork 對於 @require 的規範

 1. style (函式庫) - biblioteca script

  作者
  OverMage [OKA]
  建立日期
  更新日期
 2. WME Utils - NavigationPoint (函式庫) - NavigationPoint class necessary for creating an entryExitPoint in code. Instantiate the class and pass the OL.Geometry.Point in the constructor then add the NavigationPoint object to the entryExitPoints array.

  作者
  WazeDev
  建立日期
  更新日期
 3. MturkExportParser (函式庫) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  作者
  LLL
  建立日期
  更新日期
 4. vue.js (函式庫) - Vue

  作者
  Jigen
  建立日期
  更新日期
 5. Little Site Icons (函式庫) - 16x16 site icons for use in other userscripts.

  作者
  Doodles
  建立日期
  更新日期
 6. emojione.min.js (函式庫) - emojione js from github

  作者
  kufii
  建立日期
  更新日期
 7. WME Utils - HoursParser Beta (函式庫) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  作者
  WazeDev
  建立日期
  更新日期
 8. MSCSTSTS-TOOLS (函式庫) - 自用工具库,命名空间mscststs

  作者
  mscststs
  建立日期
  更新日期
 9. Bilibili-API (函式庫) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得

  作者
  SeaLoong
  建立日期
  更新日期
 10. Nhung con giap de trung so nam 2018 nhat (函式庫) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  作者
  cavani
  建立日期
  更新日期
 11. Những con giáp dễ trúng số năm 2018 nhất (函式庫) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  作者
  cavani
  建立日期
  更新日期
 12. WazeWrap (函式庫) - A base library for WME script writers

  作者
  mapomatic
  建立日期
  更新日期
 13. WME Utils - HoursParser (函式庫) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  作者
  WazeDev
  建立日期
  更新日期
 14. MturkExportParser (函式庫) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  作者
  Salem Beats
  建立日期
  更新日期
 15. wus_uic (函式庫) - wus UI 控制管理

  作者
  yixuanzi
  建立日期
  更新日期
 16. wusconfig (函式庫) - WebUiSys 云端配置信息

  作者
  yixuanzi
  建立日期
  更新日期
 17. htmlparser2 (函式庫) - 提供html文本内容解码,并提供类似python bs4的快速检索访问形式

  作者
  yixuanzi
  建立日期
  更新日期
 18. Underdollar jQuery replacement (函式庫) - Replaces jQuery, which causes lots of conflicts, with a framework that is largely cross-compatible

  作者
  ec370
  建立日期
  更新日期
 19. Bo ra tram trieu san jackpot Vietlott hon 200 ty co dang? (函式庫) - Mới đây dư luận một phen xôn xao khi biết tin một vị đại gia Hải Phòng đã không ngần ngại bỏ ra hơn 185 triệu để mua vé số Vietlott loại bao 18 để “săn” giải jackpot 200 tỷ

  作者
  kubipro
  建立日期
  更新日期
 20. Batch delete qzone shuoshuo. (函式庫) - Batch delete qzone shuoshuo. (run in web browser console, only tested in firefox)

  作者
  StrongOp
  建立日期
  更新日期
 21. jQuery Mousewheel 3.1.13 (函式庫) - jQuery Mousewheel 3.1.13, from https://raw.githubusercontent.com/jquery/jquery-mousewheel/master/jquery.mousewheel.js

  作者
  鈴宮華緋
  建立日期
  更新日期
 22. ArrayEx (函式庫) - 配列をちょっと拡張

  作者
  Phodra R
  建立日期
  更新日期
 23. TestScript (函式庫) - try to take over the world!

  作者
  MoneyBot24.com
  建立日期
  更新日期
 24. TagCoinsAPI (函式庫) - Enables you to send TGC, receive feedback, and get update events

  作者
  wilcooo
  建立日期
  更新日期
 25. hookObject (函式庫) - hook Object

  作者
  ipcjs
  建立日期
  更新日期
 26. Console.Image (函式庫) - Bringing Adrian Cooney's Console.Image library to userscripts.

  作者
  Salem Beats
  建立日期
  更新日期
 27. t (函式庫) - th

  作者
  TigerYT
  建立日期
  更新日期
 28. Hey (函式庫) - WwW

  作者
  KUW
  建立日期
  更新日期
 29. he.js (函式庫) - https://mths.be/he version for GF

  作者
  Fernando Schumann
  建立日期
  更新日期
 30. Sortable.js (函式庫) - Sortable — is a JavaScript library for reorderable drag-and-drop lists on modern browsers and touch devices. No jQuery. Supports Meteor, AngularJS, React, Polymer, Knockout and any CSS library, e.g. Bootstrap. http://rubaxa.github.io/Sortable/

  作者
  qxin i
  建立日期
  更新日期

新增一個你寫的腳本(或是 學習如何建立一個