Greasy Fork is available in English.

Report user

jingyu0123

Recent comments

See all user activity.

สคริปต์

 1. 📘เปลี่ยนหน้ารวดเร็ว丨เปลี่ยนเต็มหน้าจอ JS - 👍ละเว้นภาพเคลื่อนไหวการเลื่อน สลับหน้าจออย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานด้วยแป้นพิมพ์หรือหน้าต่างลอย และปรับโหมดมืด ขนาดหน้าต่างลอย และอัตราส่วนการเลื่อนที่เก็บไว้

  ผู้เขียน
  jingyu0123
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  4
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  210
  คะแนน
  3 0 0
  สร้างเมื่อ
  23-04-2024
  อัปเดตเมื่อ
  28-06-2024
 2. 📘点击全屏翻页丨自定义翻页区域丨点击翻页丨悬浮窗设置丨电纸书墨水屏 JS - 👍通过点击页面上下左右不同区域快速翻页,支持自定义翻页比例及区域,可选择禁用页面其他区域点击,只允许悬浮窗和设置窗口操作。轻松实现高效的页面浏览体验。

  ผู้เขียน
  jingyu0123
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  1
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  17
  คะแนน
  0 0 0
  สร้างเมื่อ
  27-06-2024
  อัปเดตเมื่อ
  27-06-2024