Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

จัดเรียงตาม:

คลัง

There are libraries posted by Greasy Fork users that you can @require in your scripts. For other kinds of libraries you can @require, read Greasy Fork's policy on @require.

 1. Wanikani Open Framework - Apiv2 module (คลัง) - Apiv2 module for Wanikani Open Framework

  ผู้เขียน
  Robin Findley
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 2. Wanikani Open Framework - ItemData module (คลัง) - ItemData module for Wanikani Open Framework

  ผู้เขียน
  Robin Findley
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 3. Wanikani Open Framework - Menu module (คลัง) - Menu module for Wanikani Open Framework

  ผู้เขียน
  Robin Findley
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 4. Wanikani Open Framework - Progress module (คลัง) - Progress module for Wanikani Open Framework

  ผู้เขียน
  Robin Findley
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 5. Wanikani Open Framework - Settings module (คลัง) - Settings module for Wanikani Open Framework

  ผู้เขียน
  Robin Findley
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 6. grant-none-shim.js (คลัง) - https://gist.github.com/arantius/3123124

  ผู้เขียน
  jesuis parapluie
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 7. MonkeyConfig (คลัง) - Easy configuration dialog builder for user scripts

  ผู้เขียน
  Eric Lua (forDream)
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 8. style (คลัง) - biblioteca script

  ผู้เขียน
  OverMage [OKA]
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 9. WME Utils - NavigationPoint (คลัง) - NavigationPoint class necessary for creating an entryExitPoint in code. Instantiate the class and pass the OL.Geometry.Point in the constructor then add the NavigationPoint object to the entryExitPoints array.

  ผู้เขียน
  WazeDev
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 10. MturkExportParser (คลัง) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  ผู้เขียน
  LLL
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 11. save as for browser (คลัง) - fix for original version

  ผู้เขียน
  kootgm
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 12. vue.js (คลัง) - Vue

  ผู้เขียน
  Jigen
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 13. Little Site Icons (คลัง) - 16x16 site icons for use in other userscripts.

  ผู้เขียน
  Doodles
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 14. emojione.min.js (คลัง) - emojione js from github

  ผู้เขียน
  kufii
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 15. WME Utils - HoursParser Beta (คลัง) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  ผู้เขียน
  WazeDev
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 16. MSCSTSTS-TOOLS (คลัง) - 自用工具库,命名空间mscststs

  ผู้เขียน
  mscststs
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 17. Bilibili-API (คลัง) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得

  ผู้เขียน
  SeaLoong
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 18. arrive.js (คลัง) - arrive.js lib

  ผู้เขียน
  BiBanXCaiNick
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 19. 百度网盘批量离线 (คลัง) - 批量离线辅助脚本

  ผู้เขียน
  fenghengzhi
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 20. Nhung con giap de trung so nam 2018 nhat (คลัง) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  ผู้เขียน
  cavani
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 21. Những con giáp dễ trúng số năm 2018 nhất (คลัง) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  ผู้เขียน
  cavani
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 22. WazeWrap (คลัง) - A base library for WME script writers

  ผู้เขียน
  mapomatic
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 23. WME Utils - HoursParser (คลัง) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  ผู้เขียน
  WazeDev
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 24. WME Utils - HoursParser (คลัง) - Parses hours from a text string, for WME userscripts.

  ผู้เขียน
  mapomatic
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 25. MturkExportParser (คลัง) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  ผู้เขียน
  Salem Beats
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 26. wus_uic (คลัง) - wus UI 控制管理

  ผู้เขียน
  yixuanzi
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 27. wusconfig (คลัง) - WebUiSys 云端配置信息

  ผู้เขียน
  yixuanzi
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 28. htmlparser2 (คลัง) - 提供html文本内容解码,并提供类似python bs4的快速检索访问形式

  ผู้เขียน
  yixuanzi
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 29. Underdollar jQuery replacement (คลัง) - Replaces jQuery, which causes lots of conflicts, with a framework that is largely cross-compatible

  ผู้เขียน
  ec370
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 30. Bo ra tram trieu san jackpot Vietlott hon 200 ty co dang? (คลัง) - Mới đây dư luận một phen xôn xao khi biết tin một vị đại gia Hải Phòng đã không ngần ngại bỏ ra hơn 185 triệu để mua vé số Vietlott loại bao 18 để “săn” giải jackpot 200 tỷ

  ผู้เขียน
  kubipro
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 31. mean.cloud common library (คลัง) - Common functions I use for most of my scripts

  ผู้เขียน
  Peter Souza
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 32. Batch delete qzone shuoshuo. (คลัง) - Batch delete qzone shuoshuo. (run in web browser console, only tested in firefox)

  ผู้เขียน
  StrongOp
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 33. jQuery Mousewheel 3.1.13 (คลัง) - jQuery Mousewheel 3.1.13, from https://raw.githubusercontent.com/jquery/jquery-mousewheel/master/jquery.mousewheel.js

  ผู้เขียน
  鈴宮華緋
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 34. ArrayEx (คลัง) - 配列をちょっと拡張

  ผู้เขียน
  Phodra R
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 35. TestScript (คลัง) - try to take over the world!

  ผู้เขียน
  MoneyBot24.com
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 36. TagCoinsAPI (คลัง) - Enables you to send TGC, receive feedback, and get update events

  ผู้เขียน
  wilcooo
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 37. hookObject (คลัง) - hook Object

  ผู้เขียน
  ipcjs
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 38. Console.Image (คลัง) - Bringing Adrian Cooney's Console.Image library to userscripts.

  ผู้เขียน
  Salem Beats
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 39. t (คลัง) - th

  ผู้เขียน
  TigerYT
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 40. Hey (คลัง) - WwW

  ผู้เขียน
  KUW
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 41. Tinycon (คลัง) - A small library for manipulating the Favicon

  ผู้เขียน
  Артем Малофеев
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 42. lib_Notifications v2 (คลัง) - Lib for Notificator v2

  ผู้เขียน
  Ghost1s1
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 43. lib_Notifications (คลัง) - Lib for Notificator

  ผู้เขียน
  Ghost1s1
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 44. he.js (คลัง) - https://mths.be/he version for GF

  ผู้เขียน
  Fernando Schumann
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 45. UpdateChck_GamdomRainNotif (คลัง) - Lib for update checking of Gamdom Rain Notificator.

  ผู้เขียน
  AllInRed
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 46. Panda Crazy Helper Emulation (คลัง) - Meant to be @included in other scripts to communicate with Panda Crazy.

  ผู้เขียน
  Salem Beats
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 47. back to top (คลัง) - back to top bibiliothek

  ผู้เขียน
  pennerhackisback
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 48. Sortable.js (คลัง) - Sortable — is a JavaScript library for reorderable drag-and-drop lists on modern browsers and touch devices. No jQuery. Supports Meteor, AngularJS, React, Polymer, Knockout and any CSS library, e.g. Bootstrap. http://rubaxa.github.io/Sortable/

  ผู้เขียน
  qxin i
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ

โพสต์สคริปต์ที่คุณเขียน (หรือ เรียนรู้วิธีเขียน)