Greasy Fork is available in English.

การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยกล่องเลือกแบบเลื่อนลง

เพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับกล่องเลือกที่เหลือบนหน้าเว็บค้นหาโดยกระทำสำหรับการเลือก

นี่คือเวอร์ชันของสคริปต์นี้ที่โค้ดมีการอัปเดต แสดงเวอร์ชันทั้งหมด