Greasy Fork is available in English.

การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยกล่องเลือกแบบเลื่อนลง

เพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับกล่องเลือกที่เหลือบนหน้าเว็บค้นหาโดยกระทำสำหรับการเลือก

ผู้เขียน
XiaoYingYo
จำนวนติดตั้งประจำวัน
0
จำนวนติดตั้งทั้งหมด
70
คะแนน
0 0 1
เวอร์ชัน
XiaoYing_2023.07.18.7
สร้างเมื่อ
17-07-2023
อัปเดตเมื่อ
17-07-2023
สัญญาอนุญาต
ไม่มี
ปรับใช้กับ
ไซต์ทั้งหมด